ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: Ζ' 12/10/2016


PDF:
es20161012.pdf
TXT:
es20161012000332.docx


Επιστροφή