ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΞΑ' 25/01/2017


PDF:
es20170125.pdf
TXT:
es20170125000387.docx


Επιστροφή