ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΡΛΔ' 15/06/2017


PDF:
es20170615.pdf
TXT:
es20170615000461.docx


Επιστροφή