ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΟΗ' 22/02/2017


PDF:
es20170222.pdf
TXT:
es20170222000404.docx


Επιστροφή