ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: Ϟ 19/03/2018


PDF:
es20180319.pdf
TXT:
es20180319000604.docx


Επιστροφή