ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Βρέθηκαν 247 Αποτελέσματα | Σελίδα 3 από 25
Τίτλος Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Φάση Επεξεργασίας Ταξινομήστε βάσει
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και... Νόμος 23/07/2021 Ολοκλήρωση
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις Νόμος 23/07/2021 Ολοκλήρωση
α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και... Νόμος 18/07/2021 Ολοκλήρωση
Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης... Νόμος 16/07/2021 Ολοκλήρωση
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της... Νόμος 09/07/2021 Ολοκλήρωση
Kύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού... Διεθνής Σύμβαση 08/07/2021 Ολοκλήρωση
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των... Διεθνής Σύμβαση 08/07/2021 Ολοκλήρωση
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Νόμος 02/07/2021 Ολοκλήρωση
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I... Νόμος 30/06/2021 Ολοκλήρωση
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης... Νόμος 26/06/2021 Ολοκλήρωση
Εγγραφές: 21 - 30 από 247 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ