ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συζητήσεις & Ψήφιση

 

Περιλαμβάνονται τα νομοσχέδια που είναι αυτή την εβδομάδα εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας


Τίτλος
Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
51 Α'/28.2.2013
Αριθμός Νόμου
4128
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/02/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/01/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΣΤ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/02/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 219/2 08.02.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4109/2013
 • Αρ. Τροπολογίας: 224/6 08.02.213
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετατίθεται για την 01.04.2013, αντί 01.01.2013, ο χρόνος έναρξης ισχύος των παρ. 4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 225/7 8.2.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εξάλειψη αξιοποίνου πράξεων που αφορούν στην παρακώλυση συγκοινωνιών- Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19α του ν. 4015/2011.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ