ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
78 Α΄/28.03.2023
Αριθμός Νόμου
5037
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/03/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/03/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ϞΒ'
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ϞΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/03/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1653/142 17.3.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Αρ. Τροπολογίας: 1654/143 17.3.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων. 2. Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. 1 άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Προσθήκη άρθρου 54Α στον ν. 4662/2020. 4. Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021 5. Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων - Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020. 6. Αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου. 7. Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου. 8. Διόρθωση παραπομπής περί βάσεως υπολογισμού διοικητικού προστίμου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4819/2021. 9. Παρατάσεις προθεσμιών σε ζητήματα αποβλήτων και ενέργειας - Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ