ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΕΛΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4270/2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
240 A'/22.12.2016
Αριθμός Νόμου
4446
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
22/12/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/12/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΝΒ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος Ν'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
19/12/2016
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/12/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 827/66 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έναρξης εφαρμογής κάρτας φιλάθλου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 828/67 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση Ολομέλειας Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) σε σώμα.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 829/68 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121)
 • Αρ. Τροπολογίας: 836/70 16.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την εκδίκαση υπαθέσεων υιοθεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 837/71 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 21 Κώδικα ΦΠΑ για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά.
 • Αρ. Τροπολογίας: 840/72 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη φαρμακευτική νομοθεσία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 841/73 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις μετακινήσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 842/74 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 843/75 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (Α' 230)
 • Αρ. Τροπολογίας: 844/76 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 4 του ν. 3270/2004
 • Αρ. Τροπολογίας: 846/78 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α΄77).
 • Αρ. Τροπολογίας: 847/79 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 128 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄121).
 • Αρ. Τροπολογίας: 848/80 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προστίθεται παράγραφος 10 Α στο άρθρο 6 του παρόντος νομοσχεδίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 849/81 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α' 167)
 • Αρ. Τροπολογίας: 850/82 19.12.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στην ανώνυμη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και στην εταιρεία με την επωνυμία " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.".


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ