ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
242 A'/ 06.11.2013
Αριθμός Νόμου
4205
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
06/11/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/09/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΣΤ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΔ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΓ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/10/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 838/30 30.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διακοπή χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων για εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα
  Ειδικά Στοιχεία: Απεσύρθη
 • Αρ. Τροπολογίας: 880/32 17.10.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με: i. τη συμπλήρωση της ελληνικής νομοθεσίας (π.δ. 59/2007, π.δ. 60/2007 και ν. 3978/2011) προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/16/ΕΕ, λόγω της ένταξης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ε.Ε. ii. την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου, με την οποία τροποποιείται η Κοινοτική Νομοθεσία για την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 887/36 18.10.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με: i. την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης. ιι. την εργασία υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης πέραν του πενθημέρου. iii. την αποζημίωση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 888/37 18.10.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του ν. 4194/2013 για τον Κώδικα Δικηγόρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 889/38 18.10.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με: i. την οργάνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς ii. θέματα του Σ.Τ.Ε. iii. θέματα των κενών οργανικών θέσεων των δικαστηρίων καθώς και των υποψηφίων δικαστικών επιμελητών. iv. θέματα των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου v. την αποσυμφόρηση των φυλακών
 • Αρ. Τροπολογίας: 890/39 18.10.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με: i. τροποποιήσεις του ν. 2362/1995 ii. το προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε. iii.τροποποιήσεις των ν. 4013/2011 και 4155/2013


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ