ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
22 A'/08.02.2018
Αριθμός Νόμου
4517
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/02/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
17/01/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΞΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/02/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1456/106 31.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2016/1214 / ΕΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1459/109 31.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Παράταση έως 31.12.2018 της προβλεπόμενης στη παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 εξαίρεσης από τη διαδικασία εκκαθάρισης για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά ν.π.δ.δ. και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία. β. Παροχή δυνατότητας στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), να προμηθεύεται φάρμακα για ανθρώπινη χρήση από Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1460/110 31.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1461/111 31.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1462/112 31.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).


Επιστροφή