ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
190 Α'/30.11.2019
Αριθμός Νόμου
4640
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/11/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/11/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/11/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 94/6 26.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) την επικαιροποίηση του ν.δ. 68/1968 σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Χαρίτων. β) Τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων- "Σπίτι του Παιδιού" (άρθρο 74 ν.4478/2017). γ) Τον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (π.δ. 96/2017). δ) Θέματα υποθηκοφυλάκων. ε) Τον επανακαθορισμό από 1.11.2019 των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και στ) Την απόδοση εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 99/7 28.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α΄ 24). Β. Τροποποιήσεις στο ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
 • Αρ. Τροπολογίας: 100/8 28.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρείας και περί διορισμού προσωρινής διοίκησης αυτής
 • Αρ. Τροπολογίας: 105/12 28.11.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΑΣΘ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ