ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηματισμών-Τροποποίηση εκλογικού νόμου-Κατάργηση εκλογικής πριμοδότησης πρώτου κόμματος.
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Φάση Επεξεργασίας
Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/06/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
02/06/2015


Επιστροφή