ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
107 Α΄/05.05.2014
Αριθμός Νόμου
4261
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/05/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                        
Ημ. Κατάθεσης
11/04/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΘ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΗ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΚΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
05/05/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1402/221 24.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναμόρφωση το θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 1410/228 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ Ρυθμίσεις σχετικά με τη χρονική σύγκληση της διακομματικής επιτροπής των εκλογών Ρυθμίσεις σχετικά με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων Διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και την εφαρμογή των περιορισμών εμφανίσεων των υποψηφίων στα ΜΜΕ Διευκρινίσεις σχετικά τα προσόντα εκλογιμότητας των υποψηφίων στις Περιφερειακές εκλογές
 • Αρ. Τροπολογίας: 1411/229 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: τη δυνατότητα συνεργασίας με ιατρούς με ΑΠΥ στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ τη δυνατότητα συνταγών για χρόνια νοσήματα την ανακατανομή μεταξύ νοσοκομείων των πιστώσεων δεδουλευμένων εφημεριών και την καταβολή επιβολή ευθύνης τις συμβάσεις ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1412/230 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις επειγόντων ζητημάτων σχετικά με τη ¨ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.¨(ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1413/231 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις των ν. 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001,3842/2010, 4111/2013, 4224/2013, 2778/1999 και του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια
 • Αρ. Τροπολογίας: 1414/232 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά τυο χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1416/234 25.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και διορθώσεις του ν.4254/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1422/238 28.4.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κήρυξη ως οικιστικής της έκτασης του πρώην πεδίου βολής του Ελληνικού Στρατού με την ονομασία Βλητικός Σταθμός Καισαριανής.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ