ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αστική δίωξη μελών Κυβέρνησης και Υφυπουργών με προσωπική κράτηση
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/07/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/07/2015
Παρατηρήσεις
Λήξη ΙΣΤ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου - π.δ. υπ’ αριθμ. 66 (ΦΕΚ Α΄ 107/28.8.2015)


Επιστροφή