ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις .
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εξωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
108 A'/20.06.2018
Αριθμός Νόμου
4550
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/06/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/05/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΜΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/06/2018
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1623/26 18.6.2018
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων 125 και 126 του ν.4446/2016, που αφορούν θέματα της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) Α.Β.Ε.Ε
  • Αρ. Τροπολογίας: 1624/27 18.6.2018
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Διόρθωση διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.4549/2018 (Α΄ 105) και των διατάξεων 79 και 83 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).


Επιστροφή