ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
85 A'/ 12.05.2016
Αριθμός Νόμου
4387
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/05/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
          
Ημ. Κατάθεσης
22/04/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
08/05/2016
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/05/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 418/13 6.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τον τρόπο καταβολής του τιμήματος για κάθε δημοπρατούμενη άδεια επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και την υποχρέωση των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 419/14 6.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθιέρωση ειδικού γραμμικού κώδικα(barcode) ή εικονοστοιχείου σε όλα τα έντυπα Επιβολή προστίμων για τις παραπάνω παραβάσεις Καθιέρωση ειδικών τεχνικών προδιαγραφών
 • Αρ. Τροπολογίας: 420/15 6.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής, από εκδότριες επιχειρήσεις περιοδικών και εφημερίδων, στοιχείων κόστους των αγαθών που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους ως προσφορές
 • Αρ. Τροπολογίας: 421/16 6.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • Αρ. Τροπολογίας: 422/17 7.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις θεμάτων υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικά Ταμεία. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4172/2013. 3. Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016 για κτίσματα εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015. 4. Σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 423/18 7.5.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον ΟΑΕΔ. 2. Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3.Ένταξη του ΕΤΑΤ και των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος τυ ΕΤΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) στον ΕΦΚΑ - αναπροσαρμογή των χορηγούμενων παροχών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ