ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2018.
Τύπος
Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού
Υπουργείο
Οικονομικών
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  
Ημ. Κατάθεσης
02/10/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής


Επιστροφή