ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
78 A'/30.04.2018
Αριθμός Νόμου
4535
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/04/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/03/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/04/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1552/82 3.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διάθεση κεφαλαίων των εκμεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού του Στρατού Ξηράς για την ανέγερση ή την αγορά ακινήτων προς εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών του στρατιωτικού προσωπικού. 2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄38) 3. Διάλυση Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών του Στρατού Ξηράς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1553/83 17.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) σχετικά με το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1554/84 17.4.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 10 του ν.4494/2017, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.


Επιστροφή