ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρός Ασίας από το Τουρκικό Κράτος
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
234 Α'/13.10.1998
Αριθμός Νόμου
2645
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/10/1998
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/05/1998
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.doc 
Ημ. Ψήφισης
24/09/1998


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ