ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
204 Α/11.12.2023
Αριθμός Νόμου
5073
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/12/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/11/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
06/12/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/12/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 48/17 5.12.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Επιβατικές μεταφορές σε περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 3920/2011. 2. Διοικητική και οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
  • Αρ. Τροπολογίας: 49/18 5.12.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Τροποποίηση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρ. 5 άρθρου 49 ν. 4772/2021 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αποδόθηκε για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου. 3. Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59, άρθρου 62 ν. 5039/2023. 4. Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων - Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ