ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
134 Α'/27.07.2016
Αριθμός Νόμου
4407
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
27/07/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/07/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/07/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 534/40 12.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 119 του ν. 4249/2014, σχετικά με το καθεστώς που διέπει το εθελοντικό σύστημα πολιτικής προστασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 549/44 15.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 558/49 20.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός του αριθμού θέσεων για κάθε έτος σε Τμήματα Σχολών των ΑΕΙ με σκοπό την κατάταξη μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποφοίτων των ΑΣΕΙ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 559/50 20.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή δυνατότητας επανένταξης στις τάξεις των μονίμων στελεχών ή στην παραγωγική σχολή από την οποία διεγράφησαν, των σπουδαστών της Σχολής Ικάρων που αποτυγχάνουν στην πτητική δοκιμασία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 565/52 20.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008 που αναφέρονται στο προσωπικό και τη λειτουργία των Μονάδων της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 566/53 20.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων επ΄ ωφελεία του οικείου Ανώτατου Εκαπιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), για την ίδρυση επώνυμης έδρας, η οποία φέρει την επωνυμία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 568/54 21.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών για την κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ