ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/02/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/01/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1571/9 3.2.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν. 826/1978. 2. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το ένστολο Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Αποστρατεία του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 110 ν. 4662/2020. 4. Προαγωγές Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 135 ν. 4662/2020.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1572/10 3.2.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1573/11 3.2.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ