ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) - Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Συζητήσεις και Ψήφιση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/07/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/06/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
04/07/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 190/24 2.7.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δικαστηρίων. 2. Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο’Εντυπου Τύπου, στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου - Τροποποίηση Παρ. 1 και 2 άρθρου 28 ν. 5005/2022.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ