ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
130 A'/03.08.2010
Αριθμός Νόμου
3869
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/08/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
08/12/2009
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/06/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Η
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Z'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/07/2010
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 150/10/13.7.2010
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Έκδοση π.δ. στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων η οργάνωση, η αρμοδιότητα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθούν με σύμβαση της υφιστάμενης Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.
  • Αρ. Τροπολογίας: 171/12/23.7.2010
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Παράταση των μισθώσεων των επιχειρήσεων που διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας και που λειτουργούν στις στην Κεντρική Αγορά Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Τροπολογίες από υπουργεία
2


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ