ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
16 A'/04.02.2022
Αριθμός Νόμου
4887
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/02/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/01/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΕ
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΔ
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΞΓ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/02/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1201/116 21.1.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες * Αποζημίωση για εργασία του προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. * Λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ 3077/1954 * Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχύχρονες αγορές υπαίθρου εμπορίου * Παπραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Βοτανικό
 • Αρ. Τροπολογίας: 1202/117 21.1.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014
 • Αρ. Τροπολογίας: 1203/118 21.1.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1204/119 21.1.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1205/120 21.1.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Ιδία συμμετοχή φορέων επενδυτικών σχεδίων με μορφή ατομικών επιχειρήσεων * Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους για την υλοποίηση της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» * Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων * Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων *Ρυθμίσεις Θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας * Δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ