ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/04/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/03/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 124/9 8.4.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Τροποποίηση/συμπλήρωση διατάξεων του ν.5083/2024 αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για την εκλογή ευρωβουλευτών. 2. Παροχή της δυνατότητας ενημέρωσης και με ηλεκτρονικό τρόπο, των εφόρων και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σχετικά με το διορισμό τους και την άφιξη στον τόπο διορισμού τους. 3. Τροποποίηση/συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν.4255/2014, αναφορικά με την πρόταση των υποψηφίων και την κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών κατά τη διενέργεια των ευρωεκλογών.
  • Αρ. Τροπολογίας: 125/10 8.4.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών. 2. Παράταση συμβάσεων για τον oρολογικό έλεγχο των ομάδων του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος προς μετάγγιση. 3. Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με ΕΟΠΠΥ σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΠΥ. 4. Παράταση προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και παράταση δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας - Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και παρ. 6 άρθρου 2Α ν. 4061/2012.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ