ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
179 A'/11.10.2018
Αριθμός Νόμου
4569
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/09/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ε'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/10/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1763/260 2.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1770/263 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4053/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1774/264 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση υποχρέωσης προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου Οργανισμού του ΕΦΚΑ, την κατάρτιση του ψηφιακού του οργανογράμματος και των περιγραμμάτων θέσης εργασίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-3-2019.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1775/265 3.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4256/2014 σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των τουριστικών πλοίων και διεύρυνση κατηγοριών προσώπων στις οποίες δύνανται να χορηγούνται απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, από πρόσωπα που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ