ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος1975/1986/2001 με την προσθήκη νέας παραγράφου 7
Τύπος
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/12/2006


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ