ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος1975/1986/2001 με την προσθήκη νέας παραγράφου 7
Τύπος
Υπουργείο
Πρόταση για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/12/2006


Επιστροφή