ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
200 Α'/03.12.2018
Αριθμός Νόμου
4578
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/11/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΛΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/11/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1802/144 20.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1805/145 22.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3614/2007 (άρθρο 32 παρ.2) σχετικά με την ανώνυμη εταιρεία "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1806/146 22.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ΟΑΕΔ, β) ρύθμιση για την επέκταση του Προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και γ) προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016
 • Αρ. Τροπολογίας: 1807/147 22.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ