ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρύθμιση σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΝ και οι Βουλευτές του Κόμματος.
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημ. Κατάθεσης
01/12/2005


Επιστροφή