ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
43 A'/9.3.2019
Αριθμός Νόμου
4600
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/03/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
15/02/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ϞΑ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος Ϟ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/03/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2001/156 4.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις μετακινήσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2003/158 4.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση συμβάσεων ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Ε.Π.Υ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2004/159 4.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
 • Αρ. Τροπολογίας: 2007/160 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα, επανακαθορισμός της διοικητικής διάρθρωσης των Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κοζάνης, Λέσβου και Σάμου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2008/161 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α' 33)
 • Αρ. Τροπολογίας: 2010/162 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις φαρμακείων και ζητημάτων δημόσιας υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2013/163 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
 • Αρ. Τροπολογίας: 2014/164 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας, επανακαθορισμός του κλάδου των υπαλλήλων που υποστηρίζουν τα Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ., και επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 2015/165 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μεταρρύθμιση του συστήματος εξετάσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας και παροχή δυνατότητας μετάταξης στο Ε.ΚΕ.Α. ειδικευόμενων ιατρών Ε.Σ.Υ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2019/169 5.3.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Στελέχωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και β) Προσθήκη φορέων για την υλοποίηση δράσεων των άρθρων 30-35 του ν.4139/2013 (Α' 74).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ