ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Λ. Τζαννής, Δ. Κωστόπουλος
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
143 Α'/19.06.2002
Αριθμός Νόμου
3021
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
19/06/2002
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/04/2002
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/06/2002
Τροπολογίες από υπουργεία
1
Τροπολογίες από βουλευτές
3


Επιστροφή