ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τύπος
Υπουργείο
Πρόταση για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/11/2006


Επιστροφή