ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
144 A'/28.06.2014
Αριθμός Νόμου
4271
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/06/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                
Ημ. Κατάθεσης
20/06/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Ζ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
27/06/2014
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1508/79 25.6.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Παράταση θητείας των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών για διάστημα μέχρις έξι (6) μηνών αναδρομικά από τη λήξη της.
  • Αρ. Τροπολογίας: 1512/80 27.6.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι 30.09.2014 χωρίς παρακράτηση στο κοινοφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία ¨ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ¨.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ