ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
38 A'/28-03-2017
Αριθμός Νόμου
4461
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/03/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/02/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος Ϟ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/03/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 945/58 6.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 949/60 8.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) στη συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 που αφορούν στον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και στρατιωτικών, καθώς και ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα, β) τη παράταση εκ νέου μέχρι 28/2/2018 της κάλυψης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παροχές ασθένειας σε είδος διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων, γ) στην επέκταση από 1/1/2017, και στους παλαιούς ασφαλισμένους, του ισχύοντος τρόπου υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για τη λήψη εφάπαξ παροχής από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 952/63 9.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 953/64 9.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον ορισμό των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 954/65 9.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα απόκτησης της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), από ιατρούς βιοπαθολόγους που υπηρετούν επί τετραετία σε μικροβιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ ή πανεπιστημίου, ως ιατροί του ΕΣΥ ή ως μέλη ΔΕΠ, υπό οριζόμενες προϋποθέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 955/66 9.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παρέχεται και σε ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας να κάνουν δεκτούς ασθενείς σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών. 2. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο λειτουργία χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 961/69 13.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4375/2016, σχετικά με θέματα της Αρχής Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 962/70 13.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 964/71 13.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης επικουρικών ιατρών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 966/72 13.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διαχείριση πόρων Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 972/75 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παύση εξαίρεσης κινητικότητας για το προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ του ΕΣΥ και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και παροχή δυνατότητας στους τακτικούς υπαλλήλους αίτησης μετάταξης στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι και είχαν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 975/76 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 977/78 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 978/79 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ειδικές ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 979/80 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΠΥΥ.


Επιστροφή