ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρησης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ν. Ζαμπουνίδης, Θ. Σκρέκας
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
89 Α'/02.05.2001
Αριθμός Νόμου
2908
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/05/2001
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
15/11/2000
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/04/2001


Επιστροφή