ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
152 Α'/13.10.2017
Αριθμός Νόμου
4491
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/10/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ζ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
10/10/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
10/10/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1264/106 3.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Παροχή δυνατότητας εξόφλησης των οφειλών παρελθόντων ετών για την ύδρευση των καταστημάτων κράτησης, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. β. Εφαρμογή και στις περιπτώσεις των αποζημιώσεων δικηγόρων, για την παροχή νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος, των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1267/107 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα
 • Αρ. Τροπολογίας: 1268/108 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απόδοση πόρων του κλάδου ΛΑΕΚ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1271/109 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, οι οποίες διέπουν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1272/110 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 σχετικά με τα χρηματικά έπαθλα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1274/111 5.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και λοιπών καταστημάτων κράτησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1275/112 9.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1)Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων. 2)Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων αναφορικά με την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από δημόσιες συμβάσεις. 3)Αύξηση, από 16.09.2017, του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών της διοικητικής δικαιοσύνης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1276/113 9.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ