ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
115 Α΄/7.8.2017
Αριθμός Νόμου
4486
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/08/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞΕ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΞΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/08/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1200/83 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1202/84 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Εκ νέου παράταση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), καθώς και του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 που υπηρετεί επίσης σε Φ.Π.Υ.Υ. β) Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης προσωπικού που έχει διοριστεί στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους κ.λπ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1203/85 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.Α.Β. και δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1204/86 31.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1216/97 2.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: - Σύσταση στο Υπουργείο Υγείας διυπουργικής επιτροπής των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. -Ρυθμίσεις σχετικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα των πανεπιστημιακών ιατρών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ, κατά την άσκηση του κλινικού έργου σε αυτές.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1218/98 2.8.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Αντικατάσταση ενός μέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (ΕΕΣΝ-Π) β) Παροχή δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.)


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ