ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ?Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ?» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
16 Α/1.2.2021
Αριθμός Νόμου
4771
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/02/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/01/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/01/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 723/129 26.1.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας. 2. Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 726/130 27.1.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Π.Υ.-Τροποποίηση των περ. β και δ της παρ.5 του άρθρου 20 του ν.3918/2011. 2.Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 3.Ζητήματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης
 • Αρ. Τροπολογίας: 732/136 28.1.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στον ΙΦΕΤ. 2. Πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού στα ΚΥΤ 3. Ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά για τα rapid test 4. Νομιμοποίηση δαπανών για αγορά ρεμντεσιβίρης 5. Συμμετοχή φαρμακοποιών στη διαχείριση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 6. Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 7. Κάλυψη αναγκών για προσχολική εκπαίδευση


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ