ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Παροχή Υποστήριξης Χώρας Υποδοχής για την εκτέλεση εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελληνική Δημοκρατία
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/03/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Ημ. Κατάθεσης
03/03/2017
Παρατηρήσεις
ΑΠΕΣΥΡΘΗ


Επιστροφή