ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
76 Α'/24.5.2024
Αριθμός Νόμου
5111
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/05/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/05/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
23/05/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/05/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 178/3 22.5.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Καταβολή τελών σε επιβαρυμένους με μεταναστευτικές ροές Δήμους - Τροποποίηση άρθρου 195 ν. 4662/2020. 2. Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και διατήρηση θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4354/2015. 3. Αύξηση των οργανικών θέσεων των παρέδρων - πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 4. Θητεία των Οργάνων διοίκησης του δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 10 ν. 5062/2023. 5. Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και ό άρθρου 81 ν. 4949/2022. 6. Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού νια κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών - Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 5 108/2024.
  • Αρ. Τροπολογίας: 179/4 22.5.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου». 2. Στελέχωση ασθενοφόρων ΕΚΑΒ με διάθεση σπουδαστών του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 54 ν. 4368/2016. 3. Προσθήκη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012. 4. Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών - Προσθήκη περ. 3Α υποπαρ. Α2 παρ. Α άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. 5. Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 ν. 4926/2022. 6. Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ