ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Πράξης αναθεώρησης του άρθρου 63 της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
57 Α'/15.04.1994
Αριθμός Νόμου
2202
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/04/1994
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
16/03/1994
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.doc 
Ημ. Ψήφισης
23/03/1994
Παρατηρήσεις
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε και ψηφίστηκε ως Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας


Επιστροφή