ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Σύμφωνο Συμβίωσης
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/11/2008


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ