ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Πρόταση αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος (Άρθρο 108 παράγραφοι 1, 2, που αφορά τον Απόδημο Ελληνισμό)
Τύπος
Υπουργείο
Πρόταση για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/12/2006


Επιστροφή