ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
49 Α'/10.03.2011
Αριθμός Νόμου
3932
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/03/2011
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
27/01/2011
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΘ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΠΣΤ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/03/2011
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 307/40/4.2.2011
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: -Ρυθμίσεις σχετικά με τον Οργανισμό Ελεγκτικού Συνεδρίου. -Ρυθμίσεις σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στις συμβάσεις προμηθειών αγαθών του Δημοσίου. (άρθρο 14)
  • Αρ. Τροπολογίας: 331/41/16.2.2011
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 για δυνατότητα κάλυψης θέσεων Ειδικών Συμβούλωνή Ειδικών Συνεργατών του Υπουργού Διακαιοσύνης από μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. (άρθρο 15)
Τροπολογίες από υπουργεία
2


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ