ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ'ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ'ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εξωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
25 Α'/13.02.2009
Αριθμός Νόμου
3744
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/02/2009
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Ημ. Κατάθεσης
14/10/2008
Ημ. Ψήφισης
14/01/2009


Επιστροφή