ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Απόφαση και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου με την oπoία ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς για κρίσιμo εθνικό θέμα σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. α΄ τoυ Συντάγματoς
Τύπος
Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμός Φεκ
62 A'/28.06.2015, 63 A'/28.06.2015
Φάση Επεξεργασίας
Ψηφισθείσα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/06/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Ημ. Κατάθεσης
26/06/2015
Ημ. Ψήφισης
28/06/2015


Επιστροφή