ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
189 Α'/04.11.2010
Αριθμός Νόμου
3892
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/11/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
31/08/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
11/10/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΘ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΙΖ΄
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/11/2010
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 233/23/20.10.2010
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Περιγραφή: Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 234/24/27.10.2010
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Παράταση έως 31.12.2010 της προθεσμίας για τη μεταφορά και απόδοση του φόρου για τα κεφάλαια που είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή. -Εξαίρεση στην απογόρευση παροχής εγγυήσεων του Δημοσίου, οι εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. -Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ) με αντικατάσταση ομολόγων με σκοπό τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων προς τις επιχειρήσεις αυτές. -Συνκύρωση της δήλωσης για τη μεταβίβαση μετοχών της ΕΝΑΕ προς την εταιρεία ABU DABI MAR L.L.C. . -Διόρθωση στην παρ.8 του αρ.11 του ν.3888/2010 ( περαίωση ).


Επιστροφή