ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
94 A'/14.08.2015
Αριθμός Νόμου
4336
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/08/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
            
Ημ. Κατάθεσης
12/08/2015
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΠΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
14/08/2015
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/08/2015
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 232/26 13.8.2015
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου
  • Αρ. Τροπολογίας: 233/27 13.8.2015
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1) Τροποποίηση του ν.3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. 2) α)Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών (ΚΟΔΚΔΛ, ν1756/1988), (β) αύξηση των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών και (γ) σύσταση οργανικών θέσεων στον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. 3) 0Λήψη ειδικών μέτρων στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικής διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων -Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την οργάνωση πολιτικής ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς καταναλωτές-δανειολήπτες κλπ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ